Συμβουλευτική σχετικά με την βελτιστοποίηση των άρθρων, advertorials και blog posts για σκοπούς διανομής και επαναπροώθησης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά μέσα όπως Facebook Groups, publishers, προκειμένου να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα του υποψηφίου στο κοινό του.

Βασικός στόχος μας είναι η αναζήτηση όλων των μέσων και καναλιών που είναι διατεθειμένοι να δημοσιεύσουν άρθρα και blog post του υποψήφιου.