Η δημιουργία αυτοματοποιημένων μηνυμάτων email θα αυξήσει την αποδοτικότητα των ενεργειών μας στο Digital Marketing και θα θέσει τα θεμέλια για μια συνεχή επικοινωνία που θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, εκπαιδεύοντας τους χρήστες κατάλληλα ώστε αποκτήσουν μεγαλύτερη σύνδεση και αλληλεπίδραση με τον υποψήφιο.

Μερικές από τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται:

  • Personalized email campaigns και συχνότητα ανάλογη με τις επιθυμίες κάθε χρήστη.
  • Αποστολή μηνυμάτων email σε plain text μορφή, ώστε να ενθαρρύνεται η συνέχεια της συζήτησης.
  • Μέρος της ροής των email μπορεί να αποτελεί μια έρευνα η οποία ζητά σχόλια για συγκεκριμένα θέματα.
  • Προώθηση περιεχομένου που σχετίζεται με το κοινό-στόχο μας μέσα από ειδικές εκστρατείες μάρκετινγκ μέσω email.

Τα παραπάνω είναι μερικές μόνο από τις πιο σημαντικές στρατηγικές ροής μηνυμάτων email, αλλά το πρόγραμμα αυτοματισμού μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν