Δημιουργία ιστοσελίδας σε wordpress με βασικό γνώμονα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του υποψηφίου και να εξυπηρετεί την επίτευξη της στρατηγικής marketing που θα ακολουθήσουμε.  

Αναλυτικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου website είναι:

  • Σχεδιασμός με έμφαση στα conversion  δηλαδή στην συμμετοχικότητα και στην αύξηση αλληλεπίδρασης με τους ψηφοφόρους  
  • Φιλικό για συσκευές κινητών όπου πλέον το 50% της κίνησης θα έρχεται από εκεί
  • Εγκατάσταση και χρήση νέων τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν την αύξηση της συμμετοχής του κοινού και θα χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την αναδιαμόρφωση της στρατηγικής marketing
  • Ομαλή μετάβαση του περιεχομένου από την υφιστάμενη στην νέα ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχει.
  • Βελτιστοποίηση του περιεχομένου και δημιουργία νέου (με πιο ελκυστικές φωτογραφίες και κείμενα)
  • SEO Optimized, ώστε να είναι προσβάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης και να μπορεί κάποιος να ψάχνει για συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά και να βγαίνει στο site του υποψήφιου