Το Off-Site SEO είναι πολύ σημαντικό επειδή βελτιώνει σημαντικά και γρήγορα την κατάταξη του website στις μηχανές αναζήτησης. Ασχολείται κυρίως με links και backlinks προς το περιεχόμενο του site και προς άλλο περιεχόμενο που σχετίζεται με το site και τον συγκεκριμένο τομέα.

 

Σαν μέρος της στρατηγικής, ορίζονται τα εργαλεία, KPIs και metrics που χρειάζονται για να μετρηθούν αποτελεσματικά και με ακρίβεια οι ενέργειες offsite SEO:​

 • Ανάλυση του ανταγωνισμού, των πιο εμπορικών και πιο συχνά αναζητήσιμων λέξεων (keywords) και του αριθμού των backlinks των ανταγωνιστών και των σχετικών άρθρων. Με την συγκεκριμένη ανάλυση μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των άρθρων που απαιτούνται, τον αριθμό των keywords που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, την συχνότητα των
 • Outreach: προσέγγιση φορέων που έχουν σχετικά (αλλά όχι ανταγωνιστικά) websites με σκοπό να δημιουργηθούν links με το content και πληροφορίες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται links και backlinks στο καλύτερό σας περιεχόμενο εκτός του site σας.
 • Content Marketing: Δημοσίευση περιεχομένου σε άλλα σχετικά websites που θα συνδέονται με το website σας

 

Πραγματοποιείται audit στο Backlink profile του website, προκειμένου να εξάγουμε χρήσιμα στοιχεία όπως:

 • List of most used anchor texts
 • Follow/NoFollow Ratios
 • Links/Linking Domains
 • Backlinks Countries of Origin
 • List Of top Linked Pages
 • BackLinks which are down/removed
 • Unlinked Mentions
 • Harmful Links (Αν υπάρχουν)

 

Με την ολοκλήρωση του audit, δημιουργείται report με όλα τα αποτελέσματα και την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον.