Το SEO είναι ένα δυναμικό πεδίο που μεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό. Επιπλέον, είστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσετε νέες στρατηγικές των ανταγωνιστών σας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να γίνονται ακόμα πιο περίπλοκες. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές ανάγκες κάθε website.

Για το λόγο αυτό, ακολουθούμε μια μέθοδο εκτέλεσης της στρατηγικής SEO που μας βοηθά να διαμορφώνουμε και να προσαρμόζουμε τη στρατηγική σας τη στιγμή που θα παρουσιαστεί η ανάγκη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, χρησιμοποιούμε ειδικούς online μηχανισμούς παρακολούθησης που μας ειδοποιούν για μεταβολές στην αγορά και όταν υπάρχουν τέτοιες μεταβολές, προσαρμόζουμε τη δράση μας αναλόγως

Αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε τις σελίδες του website του υποψηφίου, ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης.

Συγκεκριμένες ενέργειες:

  • On-page factors health-check και λεπτομερές report.
  • Βάσει του report, προτείνουμε τις βέλτιστες πρακτικές και SEO standards, πχ.: SEO friendly URLs, Calls to action τοποθετημένα στα σωστά σημεία, ταχύτητα φόρτωσης του site, user-friendly 404 error page, title tags, περιγραφές, alt image tags, structured data markup code, modifiers, outbound & inbound links, social media integration, keyword research & targeted keywords στο content, Content Depth, κτλ..
  • Χρήση Blog και πρόταση για Content marketing plan ιδέες περιεχομένου, repurposing content κτλ.