Δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων στο κοινό που θα επιλέξουμε, οι οποίες θα εμφανίζονται σε μηχανές αναζήτησης (Google Adwords), κατά την πλοήγηση σε διάφορα site, στο facebook, linkedin, instagram και σε publishers, με βασικό στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας.

 

Κατά την διαδικασία υλοποίησης του Performance Marketing:

  • Δημιουργούνται διαφημίσεις με διαφορετική στόχευση σε ηλικιακές ομάδες, ενδιαφέροντα κλπ ώστε να αναγνωρίσουμε το κοινό που θα αλληλεπιδρά με τον υποψήφιο.
  • A/B testing της διαφήμισης με διαφορετικές φωτογραφίες και κείμενα προκειμένου να βρούμε το περιεχόμενο που έχει την βέλτιστη αλληλεπίδραση με το κοινό που στοχεύουμε
  • Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων κάθε διαφήμισης για περαιτέρω βελτιστοποίηση της στρατηγικής μας
  • Γεωγραφική στόχευση
  • Δημιουργία μιας look-a-like λίστας προκειμένου να επεκτείνουμε το κοινό μας σε άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα με αυτά που έχει το κοινό μας σήμερα