Υλοποίηση social buzz με αναλυση συναισθήματος για τον υποψήφιο και τους ανταγωνιστές ώστε να “αφουγκραζόμαστε” την πορεία του συναισθήματος σε καθημερινή βάση.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται:

  • Συγκεντρωση στοιχείων σε καθημερινή βάση από τα βασικότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Αναλυση της ημερήσιας απήχησης στα βασικότερα μέσα κοινωνικης δικτυωσης.
  • Ανάλυση συναισθήματος για όλες τις αναφορές στα ψηφιακά μέσα με θετικό, ουδέτερο ή αρνητικό συναίσθημα.
  • Αποτύπωση των τάσεων στα κοινωνικά δίκτυα σε πραγματικό χρόνο.
  • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού.
  • Δημιουργία report όπου παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι παραπάνω ενέργειες και καθορίζεται η καθορίζεται η στατηγική που θα ακολουθήσουμε.